Vizualna komunikacija

Vizualna komunikacija

Vizualna komunikacija Vizualno komuniciranje je uporaba vizualnih elementov za posredovanje idej in informacij, ki med drugim vključujejo znake, tipog...

136KB Sizes 0 Downloads 0 Views

Recommend Documents

No documents