borusan grubu - Borusan Holding

borusan grubu - Borusan Holding

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K RAPORU 2009-2010 1 ‹çindekiler 1. Raporun Amacı ve Kapsamı 2. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 3. CEO’nun Mesajı ...

4MB Sizes 3 Downloads 0 Views

Recommend Documents

No documents